fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od spóźnionego zwrotu podatku należą się odsetki

VAT do zwrotu zagranicznej spółce należy traktować jako nadpłatę w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jeśli więc organ podatkowy przekroczy terminu zwrotu‚ należą się jej odsetki za zwłokę
[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 3 kwietnia 2009 r. (III SA/Wa 3479/08).[/b]Spółka uprawniona do zwrotu VAT za 2003 r. nie otrzymała wypłaty należnej kwoty w przewidzianym przepisami ustawy o VAT terminie sześciu miesięcy. Wystąpiła zatem do organu podatkowego z wnioskiem o wypłatę odsetek za okres opóźnienia zwrotu VAT wynoszący w sumie trzy lata i sześć miesięcy. Organy podatkowe obu instancji‚ powołując się na przepisy ustawy o VAT‚ które nie przewidują wypłaty odsetek zagranicznym firmom‚ odmówiły ich wypłaty.W skardze do WSA spółka podniosła‚ że mniej korzystne zasady zwrotu podatku spółkom zagranicznym są niezgodne z prawem unijnym. Przepisy prawa podatkowego nie powinny gorzej traktować firm zagranicznych pochodzących z UE od krajowych. Jej zdaniem do zwrotu VAT firmom zagranicznym stosować należy przepisy ordynacji podatkowej dotyczące nadpłaty.WSA przyznał rację spółce. Stwierdził‚ że art. 76b ordynacji nakazujący traktować zwrot pod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA