fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Komu przysługuje odpis na dzieci

Fotorzepa, MW Michał Walczak
W rozliczeniu za 2008 r. kwota ulgi rodzinnej nie będzie zależała od daty urodzenia dziecka. Z preferencji można skorzystać nawet wówczas, gdy przyszło ono na świat 31 grudnia
Ulga na dzieci to najkorzystniejsze z obowiązujących odliczeń. Rodzice będą mogli ją odpisać na podobnych zasadach jak za poprzedni rok. Kwotę wynoszącą 1173,70 zł odejmuje się od podatku, dzięki czemu wiele osób może znacznie zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa.
Należy pamiętać, że prawo do odliczenia mają tylko osoby, które płacą podatek według skali progresywnej, czyli według stawek 19, 30 i 40 proc. Nie skorzystają więc z niej podatnicy rozliczający się według liniowej 19-procentowej stawki PIT ani opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy kartę podatkową. To samo ograniczenie odnosi się do rolników opłacających podatek rolny. [srodtytul]Ulga na zagranicznych studentów[/srodtytul]
Tak jak dotychczas odliczenie będzie przysługiwać tym osobom, które w 2008 r. wychowywały własne lub przysposobione dzieci. Dopiero w rozliczeniu za 2009 r. do grona rodziców biologicznych i adopcyjnych dołączą opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Nie zmieni się zasada, że odpis będzie dotyczył dzieci niepełnoletnich, studentów do 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Poza tym już w rozliczeniu za 2008 r. zwiększy się liczba pociech, które bez względu na wiek będą objęte tą preferencją. Przepis ten, który wchodzi w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r., wprowadza najnowsza nowelizacja ustawy o PIT. Prawo do ulgi zyskają podatnicy, których dzieci – ze względu na orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – pobierają dodatek pielęgnacyjny. Ulga obejmie także dzieci, które okazały się całkowicie niezdolne do pracy i pobierają rentę socjalną. Ulgę odliczą też rodzice, których dzieci uczą się nie tylko w Polsce, ale też na zagranicznych uczelniach, aż do momentu ukończenia przez nie 25. roku życia. Dotychczas, jeśli pociecha studiowała np. w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, rodzice tracili prawo do odpisu. [srodtytul]Prawo do ulgi przez cały rok[/srodtytul] Wiele osób pyta, co z dziećmi, które przyszły na świat w trakcie 2008 r. Taki problem ma pani Marzena, której syn urodził się 30 grudnia. Nie ma żadnego problemu, pani Marzena odliczy pełną kwotę, czyli 1173,70 zł. Przeszkodą nie jest też ślub dziecka w trakcie roku ani ukończenie przez nie studiów. Prawo do odliczenia mają również osoby, które adoptowały dziecko w trakcie roku. Przykład I: Syn pana Stefana skończył 25 lat w marcu 2008 r., a w czerwcu tego samego roku skończył studia. Mimo to pan Stefan może odliczyć całą kwotę ulgi na dzieci, czyli 1173,70 zł w PIT za 2008 r. Przykład II: 23-letni syn pani Aliny jest studentem, nie ma żadnych dochodów, ożenił się w sierpniu 2008 r. Pani Alina ma prawo do pełnej kwoty ulgi za 2008 r. Należy jednak pamiętać, że regulacje te wkrótce się zmienią. W PIT za 2009 r. wprowadzona zostanie zasada proporcjonalności. Jeśli dziecko urodzi się w trakcie 2009 r., to rodzice odliczą ulgę tylko za te miesiące, w których pozostawało ono pod ich opieką. Ta sama prawidłowość dotyczyć będzie dzieci, które w trakcie 2009 r. ukończą 25 lat, skończą studia lub wezmą ślub. W takiej sytuacji rodzice będą musieli zaznaczyć te miesiące, za które przysługuje im preferencja. [ramka][b]Opinia: Adam Bartosiewicz, doktor nauk prawnych[/b] W rozliczeniu ulgi rodzinnej za 2008 r. obowiązują bardzo podobne zasady jak w roku poprzednim. Prawo do odliczenia zyskują natomiast podatnicy, których dzieci studiują za granicą. Rodzice powinni pamiętać, że tracą prawo do ulgi, jeśli ich pełnoletnie dziecko osiągnęło w 2008 r. dochody wyższe niż 3088,68 zł. Chodzi o kwotę, jaka pozostała po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania, ale bez odliczania składek ubezpieczeniowych. W 2008 r. wyjątkowo jednak z ulgi skorzystają ci podatnicy, których dzieci płacą podatek liniowy lub ryczałt, nawet jeśli ich dochody grubo przekroczyły kwotę 3088,68 zł i wyniosły np. 10 tys. zł. To wynik luki, jaka powstała w wyniku niedopatrzenia ustawodawcy. Należy też pamiętać, że kwota 1173,70 zł przysługuje łącznie obojgu rodzicom, którzy mogą dowolnie zdecydować o jej podziale. W przypadku osób rozwiedzionych i w separacji odliczenie przysługuje temu z nich, u którego dziecko faktycznie mieszka.[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.pogroszewska@rp.pl]m.pogroszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA