fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Ile zarobi gminny urzędnik

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Przyjęte 18 marca rozporządzenie Rady Ministrów określające zasadywynagradzania utrzymało minimalny poziom płac zasadniczych na dotychczasowym poziomie
Jedynie sekretarzom podniesiono je o jedną kategorię.
Rozporządzenie, zgodnie z delegacją zawartą w art. 37 ustawy z 21 listopada 2008 r., określa wykaz stanowisk z uwzględnieniem podziału na: kierownicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów. Wyznacza minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a także warunki i sposób wynagradzania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyboru i powołania. Przepisy rozporządzenia określają również maksymalny poziom dodatku funkcyjnego zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, a dla zatrudnionych na stanowiskach skarbnika oraz zastępcy wójta również maksymalny poziom ich wynagrodzenia zasadniczego.
Ponadto uregulowano w nim zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku za wieloletnią pracę oraz warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy. Określenie minimalnego wynagradzania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynika z przyjętej w ustawie zasady decentralizacji, mianowicie maksymalne stawki wynagrodzeń dla tych pracowników samorządowych określać mają regulaminy wydane przez poszczególnych pracodawców. Będzie w nich można również określić wysokość dodatku funkcyjnego oraz przyznać inne dodatki, takie jak: specjalny za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych czynności, za warunki lub charakter pracy, za znajomość języka pomocniczego obowiązującego na terenie gminy czy dodatek za pracę w porze nocnej. W regulaminie pracodawca będzie mógł również określić zasady przyznawania pracownikom samorządowym nagród i premii. Ponieważ nie można wydać regulaminów wynagradzania zatrudnionych na podstawie wyboru, rozporządzenie określa je w sposób widełkowy (tak jak w dotychczasowych przepisach). Z tych samych powodów w rozporządzeniu określono maksymalne poziomy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie powołania (skarbnik, zastępca wójta) oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Takiemu pracownikowi kierownik jednostki może również przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia zawodowe.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA