fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 10 z 20 lutego 2009

[b]Uchwała Sejmu RP[/b] (poz. 117) z 12 lutego w sprawie uczczenia pamięci Grażyny Bacewicz.
[b]Postanowienia prezydenta RP [/b](poz. 118 – 128), osiem z 31 grudnia w sprawie mianowania ambasadora RP i trzy z 31 grudnia w sprawie odwołania ambasadora RP. [b]Zarządzenie prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 129) nr 14 z 12 lutego w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2009 r.; weszło w życie 20 stycznia z mocą od 1 stycznia 2009 roku.
[b]Obwieszczenia[/b] (poz. 130 –132): - [b]ministra sprawiedliwości[/b], dwa z 10 lutego, o wolnych stanowiskach sędziowskich, - [b]ministra zdrowia[/b] z 23 grudnia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia. [b]Komunikaty [/b](poz. 133 – 135): - [b]ministra pracy i polityki społecznej[/b] z 19 lutego w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. (wynosi on 106,1 proc.), - [b]ministra rozwoju regionalnego[/b], z 10 i 11 lutego: – o zmianach wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego „Kapitał ludzki” 2007 – 2013, – w sprawie listy projektów indywidualnych dla programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, 2007 – 2013 Zobacz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=301625]treść M.P. nr 10[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA