fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Prezydent podpisał 23 grudnia 2008

Prezydent podpisał ustawy:
- z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
- z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, część przepisów 1 stycznia 2009 r., część – 1 września 2009 r.,
- z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
- z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.,
- z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – wejdzie w życie 1 marca 2009 r.,
- z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych – wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 30 grudnia 2008 r.,
- z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.,
- z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
- z 19 grudnia o emeryturach pomostowych – wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r., część przepisów 1 stycznia 2010 r., część po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA