Nie ma VAT, jeśli jest związek z firmą

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Rabaty zmniejszają obrót, natomiast prezenty dla klientów mogą być nieopodatkowane, jeśli wspierają sprzedaż firmy
Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót – kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o VAT należny. Obejmuje ona całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont).Instrumenty wspierania sprzedaży mogą być przyznawane przed lub po sprzedaży i wystawieniu faktury VAT, w której określono wielkość obrotu w pierwotnej wysokości. Do preferencji przyznanych przed ustaleniem ceny ma zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Zmniejszają one bowiem samą cenę, a tym samym kwotę należną. Ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o rabat, nie ma obowiązku wykazywać go na fakturze VAT. W drugim przypadku ma natomiast zastosowanie art. 29 ust. 4 ustawy VAT. Rabat udzielony po wystawieniu faktury VAT musi być udokumentowany fakturą korygującą, dobrze też, jeśli pot...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL