Nowelizacja ustawy o rachunkowości – dużo ważnych zmian dla księgowych

Uproszczenie zasad rozliczania transakcji w walutach obcych, poszerzenie odpowiedzialności rady nadzorczej – to niektóre ze zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości. Nowości jest sporo
Część z nich obowiązywać będzie już 2 maja. Są ważne dla osób, które będą przygotowywać sprawozdania za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 roku.Większość zmian wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. Będą więc miały zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 roku.Nowe rozwiązania można podzielić na trzy kategorie.Pierwsza część to zmiany mające na celu doprecyzowanie niektórych pojęć bądź dostosowanie ich do zmieniających się realiów gospodarczych. Najważniejsze z nich to:-Uściślenie ustawowego pojęcia inwestycji w nieruchomości oraz jednoznaczne określenie poziomu rachunku i strat, na jakim ma być ujmowany wynik z ich zbycia (są to pozostałe koszty i przychody operacyjne; ich definicja również została pod tym kątem zmieniona);-Zmiana modelu rozliczenia przeszacowania inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne. Zmiany ich wartości godziwej lub rynkowej będą odnoszone nie na dobro al...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL