Nie wszystkim zatrudnionym dajemy wolne za 3 Maja

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Urzędnicy państwowi nie skorzystają z wolnego dnia w zamian za świąteczną sobotę 3 Maja. Nie ma bowiem przepisu, który nakazywałby stosowanie do nich tej reguły kodeksowej
Pracowników urzędów państwowych obowiązuje 40-godzinna przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, co określa art. 29 ust. 1 ustawy z 6 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.). Nie stosuje się do nich jednak reguł o wymiarze czasu pracy z art. 130 k.p. W żadnym miejscu ustawa o pracownikach urzędów państwowych do niego nie odsyła. Nie dając zatem tym pracownikom dnia wolnego, w związku ze świętem 3 Maja, pracodawca nie naruszy regulacji o czasie pracy.Te obostrzenia nie dotyczą natomiast pracowników samorządowych. Wprawdzie ich tygodniowa norma czasu pracy obejmuje sztywno 40 godzin w tygodniu, ale do nich również stosuje się wymiar czasu pracy na podstawie art. 130 k.p. Tak wynika z art. 31 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).Zasada sztywnej 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nie odnosi się jednak do pracowników samorząd...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL