Jak rozliczyć dotacje ze środków unijnych

Otrzymaliśmy dotację unijną na zakup środków trwałych. Jak ją rozliczyć? Czy trzeba ją wykazać w CIT-8/O jako dochód wolny od podatku?
Zgodnie z interpretacją ministra finansów z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-8213-8/06/DZ/412) dotacja ze środków unijnych przeznaczona na zakup środków trwałych nie korzysta z żadnego ze zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 17 ustawy o CIT. Podatnik nie powinien jednak wykazywać jej po stronie przychodów, pod warunkiem niezaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sfinansowanego środka trwałego. Takie wnioski można wyciągnąć z art. 12 ust. 4 pkt 6a oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.Jeżeli jednak firma uzna za koszt odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, którego zakup był finansowany z dotacji ze środków unijnych, będzie zobowiązana do zaliczenia kwoty tej dotacji do opodatkowanych przychodów.W przedstawionej w pytaniu sytuacji podatnik nie składa formularza CIT-8/O ze względu na brak zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 17 ustawy o CIT.Rafał Kłagisz jest doradcą podatkowym w Kancelarii Podatkowej Ożóg i WspólnicyDorota ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL