Określając dodatkowy dochód, fiskus nie może dzielić umowy

Przy ocenie dochodów z transakcji z podmiotami powiązanymi organy podatkowe nie mogą skupiać się na jednym roku podatkowym, jeśli umowa cash poolingu łączy strony przez dłuższy okres
Transakcję należy oceniać całościowo, ponieważ z istoty cash poolingu wynika, że korzyści z nim związane mogą wystąpić w dowolnym roku trwania umowy.Wynika tak z wyroku WSA w Krakowie z 26 lutego 2008 r. (I SA/Kr 540/07).Spółka należąca do międzynarodowego koncernu była podmiotem powiązanym z firmami zagranicznymi. W ramach koncernu zawarta została umowa cash poolingu (na lata 2004 – 2005) W ramach tej umowy środki pieniężne były przekazywane na konto w banku zagranicznym. Konto należało formalnie do jednej z firm koncernu, jednak faktycznie znajdowały się na nim środki wszystkich firm uczestniczących w porozumieniu i każda ze spółek mogła z nich korzystać. Brak było porozumienia co do sposobu wzajemnego przekazywania zgromadzonych środków oraz zasad korzystania z nich przez uczestników.Spór sprowadzał się do tego, czy art. 11 ustawy o CIT (mówiący o możliwości określania dodatkowego dochodu z transakcji między podmiotami powiązanymi) może być ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL