fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Przepisy o ciepłych kąpielach aresztowanych oceni Trybunał Konstytucyjny

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Zapewnienie aresztowanemu lub skazanemu tylko do jednej ciepłej kąpieli w tygodniu narusza zasadę humanitarnego traktowania.

Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określające warunki korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych z ciepłej kąpieli.

W opinii RPO zostały one wydane na podstawie przepisu, który nie zawierał umocowania dla Ministra Sprawiedliwości do wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących warunków higieny.

Ponadto w opinii Rzecznika, kwestionowane przepisy regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania oraz regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, zapewniające tymczasowo aresztowanemu i skazanemu prawo do korzystania z ciepłej kąpieli co najmniej raz w tygodniu, naruszają zasadę humanitarnego traktowania, wyrażoną w art. 40 i art. 41 ust. 4 konstytucji. - Wyznaczenie minimalnego standardu warunków higieny na poziomie jednej ciepłej kąpieli w tygodniu jest w ocenie wnioskodawcy niezgodne z art. 102 pkt 1 kodeksu karnego wykonawczego, gdyż nie jest to standard odpowiedni ze względów zdrowotnych – uważa RPO.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w najbliższy wtorek 31 marca o godz. 13.

Sygn. akt U 6/14

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) § 32 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,

2) § 30 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności - z art. 4 § 1, art. 102~pkt 1 i art. 249 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA