Czy można dostać kilka odszkodowań za jedną szkodę

Rzeczpospolita, Marta Bogacz
Czy ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa zawarte w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych umożliwi mi uzyskanie kilku odszkodowań, jeśli dojdzie do przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego?

W przypadku ubezpieczeń majątkowych zasadą jest, że można jedynie otrzymać odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody (strata, której doznano w następstwie zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia), a nie wielokrotność odszkodowań odpowiadającą liczbie zawartych przez poszkodowanego przedsiębiorcę umów ubezpieczenia. Nie ma zatem sensu ubezpieczanie tego samego mienia przedsiębiorstwa i skutków tych samych zdarzeń u kilku ubezpieczycieli na łączną sumę przekraczającą wartość mienia. Warto także pamiętać, że pojęcie szkody definiowane jest zwykle w ogólnych warunkach ubezpieczenia, będących integralną częścią umowy ubezpieczenia. Co do zasady odszkodowanie w ubezpieczeniu majątkowym, nawet jeśli jest wypłacane w ramach kilku umów zawartych w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, nie może łącznie przekroczyć wysokości poniesionej szkody. Wynika to z art. 8241 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, o ile nie umówio...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL