fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za garaż płacimy tak, jak za budynek

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada garaże wybudowane w piwnicach budynków mieszkalnych. Ustanowiono na nich spółdzielcze własnościowe prawo, przy czym nie są one pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych (są to odrębne lokale). Czy w takim wypadku właściwe jest zastosowanie stawki podatku od nieruchomości jak dla budynku mieszkalnego?
Tak Garaże w piwnicach będą opodatkowane według stawek właściwych dla budynków mieszkalnych (chyba że zajęte będą na prowadzenie działalności gospodarczej).Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.) budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, ma fundamenty i dach.Ustawa nie podaje jednak pojęcia budynku mieszkalnego, poprzestając na ogólnej definicji budynku oraz precyzując, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.§ 3 pkt 9 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.), mówi, że mieszkanie to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami bu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA