Jakie firmy i kiedy muszą przygotować specjalną dokumentację

Niektóre transakcje z powiązanymi podmiotami powinny być dokumentowane w szczególny sposób. W przeciwnym razie urząd może oszacować dochód i opodatkować 50-proc. stawką
Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście priorytetów, jakie Ministerstwo Finansów wyznaczyło inspektorom urzędów kontroli skarbowej na bieżący rok.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) i przepisy wykonawcze przewidują możliwość określenia przez organy podatkowe podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Ponadto, od 1 stycznia 2001 r., podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową muszą sporządzać szczególną dokumentację podatkową takich transakcji. Od 2007 r. obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są także podmioty prowadzące działalność za pośrednictwem zagranicznego zakładu położonego w Polsce.Firmy pragnące właściwie wywiązać się z tego obowiązku napotykają jednak liczne trudności, wynikające w szczeg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL