fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stały angaż można wypowiedzieć przed rozpoczęciem pracy

Masz prawo rozwiązać umowę o pracę, zanim jeszcze zatrudniony pojawi się faktycznie w pracy, stosując dwutygodniowe wypowiedzenie
Wynika tak z wyroku Sądu Najwyższego z 29 października 2007 r. (II PK 56/07). Zgodnie z art. 26 kodeksu pracy stosunek pracy nawiązujemy w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli strony nie określiły takiego terminu – w dniu zawarcia umowy. Bywa, że strony postanawiają, że kandydat podejmie pracę w terminie dużo późniejszym niż data podpisania umowy, np. umowa zawarta 1 marca 2007 r. wskaże jako termin rozpoczęcia pracy 1 października 2008 r. Między podpisaniem angażu a przystąpieniem do pracy może się wiele zdarzyć, np. zatrudniający się rozmyśli co do wybranego kandydata. Nie ma problemu, jeżeli obie strony zgadzają się na rozstanie. Wystarczy, że wówczas podpiszą porozumienie stron. Gdy natomiast zatrudnionemu nadal zależy na współpracy, przyszły szef ma prawo rozwiązać umowę na zasadach ogólnych, np. składając oświadczenie o wypowiedzeniu. Dodajmy, że również przyszły pracownik może złożyć w takiej sytuacj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA