fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Angaż okresowy wolno niekiedy rozwiązać w trakcie jego trwania

Niemal każdą umowę terminową o pracę można rozwiązać wcześniej, zanim upłynie termin, na jaki została podpisana. Pracodawcy muszą jednak pamiętać o przestrzeganiu przy tym zasad określonych w kodeksie pracy
Kodeks pracy wyróżnia cztery rodzaje umów terminowych:- na okres próbny,- na czas określony,- na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (zastępstwo),- na czas wykonania określonej pracy.Wszystkie opiewają na określony czas i rozwiązują się z upływem terminu, na jaki zostały zawarte. Nie oznacza to jednak, że nie przestaną obowiązywać wcześniej.W umowach na okres próbny i czas określony strony powinny wskazać okres, na jaki je zawierają. Wraz z upływem tej daty kontrakt wygasa. Zawierając umowę na czas wykonania określonej pracy, strony często nie podają terminu, na jaki ją podpisują. Nie zawsze można bowiem przewidzieć, jak długo zatrudniony będzie wykonywał wskazaną pracę. Dlatego umowa taka rozwiązuje się z dniem, w którym pracownik zakończy pracę oznaczoną w kontrakcie.Terminu trwania stosunku pracy nie musi też zawierać umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera się ją na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika i trwa aż do dn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA