Administracja publiczna powinna działać na podstawie i w granicach prawa. Jednak przepisy nie zawsze są jasne, a to, jak powinno się je czytać, nierzadko okazuje się dopiero po interwencji sądu. Przykładem tego może być sprawa, którą 6 grudnia 2022 r. rozsądził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Ile wsparcia