Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 805, z późn. zm.) przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (art. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1689, dalej jako uoa).

Jak wynika z powołanego art. 21 ust. 1, publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.