Państwo musi dbać o dobro obywateli, w tym o ich bezpieczeństwo. Trudno się więc dziwić, że realizując inwestycje, zwłaszcza te drogowe, musi się trzymać wyśrubowanych wymogów. Jednak przestrzeganie prawa i jego rygorów nie może się odbywać kosztem zwykłych obywateli. Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 5 sierpnia 2021 r.

Sprawa dotyczyła zjazdu z drogi publicznej. O jego budowę we wrześniu 2018 r. wnioskował do zarządu dróg wojewódzkich jeden z właścicieli. Domagał się budowy, ewentualnie przebudowy, zjazdu do jego działki, zlikwidowanego ze względu na budowę drogi wojewódzkiej.