W ubiegłym roku szerokie kręgi nie tylko w świecie prawniczym zatoczyła dyskusja na temat zwodniczych praktyk stosowanych wśród dostawców usług internetowych. Doczekały się one swojego określenia. Zgodnie z definicją, która utarła się w praktyce ciemne/zwodnicze wzorce (ang. dark/deceptive patterns) to działania wykorzystujące wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje. Ich celem jest wywołanie u odbiorcy potrzeby podjęcia określonej czynności (np. dokonania zakupu), której bez ich zastosowania prawdopodobnie by nie podjął. Efektem wpływu ciemnych wzorców może być w szczególności podjęcie niechcianej lub niezamierzonej przez konsumenta decyzji zakupowej w sklepie internetowym. Jak się okazuje stosowanie ciemnych wzorców może nieść ze sobą konsekwencje wynikające z różnych przepisów, toteż walkę z nimi podjęła już Europejska Rada Ochrony Danych („EROD”) oraz organy prawodawcze Unii Europejskiej.