Michał Słuszniak

Ciemne wzorce – zwodnicze praktyki dostawców usług internetowych

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła niedawno wytyczne w sprawie zwodniczych wzorców projektowych w interfejsach platform mediów społecznościowych. Wskazuje w nich jak takie praktyki rozpoznać i jak można ich uniknąć.

Gdzie jest i dokąd zmierza świat kryptoaktywów?

Perspektywą, z jaką zmierzyć się będą musieli użytkownicy kryptoaktywów jest postępujące obejmowanie ich coraz bardziej szczegółowymi regulacjami prawnymi. A to oznacza konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych i organizacyjnych.

Crowdfunding - nowe regulacje unijne i krajowe w 2021 roku

Obecnie największą popularnością w Polsce cieszy się crowdfunding donacyjny. Jak będzie, gdy w życie wejdą nowe regulacje unijne i krajowe?