Tak orzekł Sąd Apelacyjny w  Warszawie w wyroku z 30 marca 2022 roku. Orzeczenie zapadło w poniższym stanie faktycznym.

Umowny zakaz konkurencji