W wielu spółkach członkowie zarządu dokonują podziału między siebie obszarów działalności, nad którymi sprawują pieczę. Podział ten następuje bardzo często już na etapie wyboru odpowiedniego kandydata na stanowisko w zarządzie, poprzez dopasowanie jego kwalifikacji i doświadczenia pod odpowiedni obszar działalności. Powołując członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe, naturalnym jest znalezienie na to stanowisko osoby, która posiada wiedzę związaną z finansami, księgowością i podatkami. Analogicznie, szukając osoby na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za pion HR i kadr pożądaną będzie osoba, która posiada doświadczenie i wiedzę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy kwestiami dotyczącymi prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.