fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Łatwiejszy dostęp do szybkiego internetu w gminach

AdobeStock
Samorządy będą mogły finansować przyłącza telekomunikacyjne od granicy działki do budynku. Będą obowiązywać niższe maksymalne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Zmiany, które wejdą w życie zasadniczo 25 października br., wprowadza nowelizacja m.in. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ich celem jest usunięcie barier prawnych utrudniających budowę sieci telekomunikacyjnej służącej do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu.

Udzielanie dotacji celowych

Po zmianach w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł udzielić podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nieprowadzącym działalności gospodarczej dotacji celowej z budżetu tej jednostki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zaspokojeniem potrzeb tych podmiotów w zakresie dostępu do szybkiej sieci telekomunikacyjnej (czyli zdolnej do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s) w lokalizacji użytkownika końcowego (czyli podmiotu korzystającego z publicznie dostępnej ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA