fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płatnik składek nie przejmie wypłaty zasiłku z ZUS od 1 stycznia

Adobe Stock
Na przełomie roku część płatników nabywa prawo do ustalania i wypłaty zasiłków, a część je traci na rzecz ZUS. Jednak przejęcie tych obowiązków przez płatnika odbywa się na innych zasadach niż ich przekazanie organowi rentowemu.

W przyszłym roku ZUS-owskie świadczenia będzie płaciła pracownikom i zleceniobiorcom ta firma, która na 30 listopada zgłaszała do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. Stan ubezpieczonych w tym jednym dniu przesądził zatem o obowiązkach na cały przyszły rok. To szczególnie istotne dla mniejszych zakładów pracy. Rozwój i zwiększenie zatrudnienia może dla nich oznaczać konieczność zasilenia działu kadrowego. Jeśli ubezpieczonych było co najmniej 21 – choćby tylko tego jednego dnia czy miesiąca – przez cały 2020 r. płatnik będzie musiał się wywiązywać z ustalania prawa, wypłacania i rozliczania zasiłków. Ewentualna późniejsza redukcja etatów czy rozwiązanie umów zleceń może zwolnić go z tych obowiązków dopiero w 2021 r.

 

 

Liczba ubezpieczonych

Limit 20 ubezpieczonych wynika z art. 61 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA