fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: co trzeba będzie zrobić z zaliczkami wpłaconymi przez odbiorców jeszcze w 2016 r.

Ustawodawca przewidział uproszczenie polegające na tym, że przedpłaty rozliczone na zasadach ogólnych w 2016 roku, dotyczące transakcji podlegających odwróconemu obciążeniu w 2017 r., będą korygowane na bieżąco.

Na mocy art. 8 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 2024; ustawa zmieniająca), w przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., korektę rozliczenia tej zapłaty uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła dostawa tych towarów.

Oznacza to, że w przypadku uiszczenia przed 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dostawy towaru lub świadczenia usługi, które od tego dnia będą objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, rozliczenie VAT od takiej zaliczki wykazane przy zastosowaniu zasad ogólnych powinno zostać odpowiednio skorygowane.

Aby uprościć te rozliczenia ustawodawca postanowił, że korektę wcześniejszego rozliczenia robi się na bieżąco, tj. w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce dostawa towarów lub została wykonana usługa.

Przykład

W listopadzie 2016 r. firma Y (podatnik VAT czynny) otrzymała od firmy Z 50-proc. zaliczkę w wysokości 12 300 zł na poczet dostawy niekompletnych części biżuterii ze złota o próbie poniżej 325 tysięcznych. Zaliczka została opodatkowana na zasadach ogólnych.

Sprzedaż towarów nastąpi 3 stycznia 2017 r. i na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dostawy tych towarów będzie nabywca, tj. firma Z.

W deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. firma Z powinna rozliczyć podatek należny od całej transakcji, tj. w kwocie 4600 zł. Natomiast firma Y jest uprawniona do ujęcia w deklaracji VAT-7 za styczeń korekty podatku należnego od otrzymanej w listopadzie 2016 r. zaliczki.

Niestety, przepisy nie wskazują, czy w sytuacji opisanej w powyższym przykładzie sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury zaliczkowej, a jeżeli tak, to czy powinien posiadać potwierdzenie jej odbioru.

Moim zdaniem, mając na uwadze, że faktura zaliczkowa wykazuje kwotę podatku, to powinna ona zostać skorygowana (pomimo, że w art. 106j ustawy o VAT określającym sytuacje, kiedy wystawia się fakturę korygującą takie zdarzenie nie zostało wymienione, a przepisy przejściowe ustawy zmieniającej nie regulują tej kwestii).

Bezpieczniej jest także przyjąć, że sprzedawca powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury (zob. art. 29a ust. 13 – ust. 15 ustawy o VAT), choć to również może powodować wątpliwości.

Niestety, wątpliwości będzie mieć także nabywca, jeżeli z faktury zaliczkowej odliczył podatek naliczony. Moim zdaniem, nabywca, jeżeli odliczył podatek naliczony z otrzymanej faktury korygującej, powinien po otrzymaniu faktury korygującej odpowiednio go skorygować (zob. art. 86 ust. 19a i 19b ustawy o VAT). Dopiero podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego wykazany przez niego w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. stanie się dla niego podatkiem naliczonym (zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ust. 10, ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA