fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

TSUE zajmie się polską ulga na złe długi w VAT

Fotorzepa, Robert Gardziński
Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił z kolejnym pytaniem prejudycjalnym. Chodzi o zgodność z dyrektywą krajowych regulacji w zakresie ulgi na złe długi.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na dwa pytania dotyczące polskich ograniczeń w korzystaniu z ulgi na złe długi. Naczelny Sąd Administracyjny ma wątpliwości czy dyrektywa 112 - przy uwzględnieniu zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności - zezwala na wprowadzenie w prawie krajowym ograniczenia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w razie częściowego lub zupełnego niewywiązania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela?

W szczególności chodzi o zgodność z prawem unijnym uzależnienia prawa do ulgi od tego czy w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:

· dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji,

· wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Postanowienie NSA ma związek z wcześniejszym wyrokiem TSUE we włoskiej sprawie Enzo Di Maura (C?246/16). Wynika z niego, że państwo członkowskie nie może uzależniać obniżenia podstawy opodatkowania VAT od bezskuteczności postępowania upadłościowego, w sytuacji gdy może ono trwać ponad dziesięć lat. Jak wyjaśniał sędzia NSA Roman Wiatrowski to orzeczenie nie rozstrzyga jednak wszystkich wątpliwości m.in. w kwestii zawieszenia takiego prawa ze względu na status podatnika.

Tymczasem skarżąca spółka podnosiła konsekwentnie, że krajowe regulacje dotyczące ulgi na złe długi w zakresie ograniczeń tego prawa, są niezgodne z dyrektywą.

Przypomnijmy, ulga na złe długi to mechanizm, który pozwala na korekty VAT w przypadku nieściągalnej wierzytelności. Chodzi o sytuacje, gdy kontrahent zalega z płatnością i nie ma już widoków na jej nie uregulowanie. Mówiąc najprościej zgodnie z ustawą o VAT po określonym czasie wierzyciel - podatnik VAT, który trafił na nierzetelnego kontrahenta może „odzyskać" kwoty podatku należnego.

Dłużnik zaś musi „oddać" odliczenie z którego skorzystał pomimo braku uregulowania należności. Polski ustawodawca uzależnił ulgę na złe długi od kilku warunków, które w praktyce istotnie ograniczają możliwość skorzystania z niej.

Sygn. akt I FSK 2261/15

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA