fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT: Kiedy kilka dostaw można uznać za dostawę ciągłą

Transport
Adobe Stock
Jeżeli dostawy dokonywane są cyklicznie w czasie ustalonego okresu, to stanowią one ciąg kolejno realizowanych dostaw będących wykonaniem przyjętego zobowiązania, dla którego ustalone zostały okresy rozliczeniowe.

Moment dokonania dostawy lub wykonania usługi decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego. Istotne jest więc wskazanie, w którym momencie w konkretnym przypadku dochodzi do dostawy lub wyświadczenia usługi (art. 19a ust. 1 ustawy VAT). Przez moment dokonania dostawy rozumie się, co do zasady, moment przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Ustawodawca przewidział jednak szczególny sposób określenia momentu dokonania dostawy towarów w sytuacji, gdy strony ustaliły okresowe rozliczenia z tytułu tych transakcji.

Czytaj także: Obowiązek podatkowy może powstać kilka miesięcy przed dostawą

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostaw towar...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA