Magdalena Szczepańska

Korekta deklaracji VAT i co dalej

Przedsiębiorcom zdarza się wystawić fakturę z opóźnieniem albo uwzględnić w rozliczeniach fakturę zakupu po terminie. Powstaje wtedy nadpłata lub zaległość podatkowa. Skutki takich zdarzeń trzeba każdorazowo dokładnie przeanalizować.

Przywóz towarów z innego kraju UE to nie zawsze WNT

Przywiezienie towarów do Polski w celu świadczenia na nich usług jest powszechną praktyką. Strony takiej transakcji mogą mieć jednak wątpliwości co do prawidłowego rozpoznania takiego przemieszczenia dla celów VAT.

VAT: Kiedy kilka dostaw można uznać za dostawę ciągłą

Jeżeli dostawy dokonywane są cyklicznie w czasie ustalonego okresu, to stanowią one ciąg kolejno realizowanych dostaw będących wykonaniem przyjętego zobowiązania, dla którego ustalone zostały okresy rozliczeniowe.

Opóźnienie w zapłacie zaliczki - rozliczenie VAT

Jeśli zarówno przedmiot faktury będzie zrealizowany, jak i kwota zaliczki zostanie uiszczona, tyle że po terminie, to nie ma podstaw do uznania faktury za „pustą". Nie ma również podstaw do korygowania jej „do zera".

Owoce, soki, a nawet okulary dla pracowników bez prawa do odliczenia VAT

Skarbówka uznaje, że przekazanie płatków śniadaniowych, pieczywa, paluszków czy wędlin służy zaspokojeniu wyłącznie osobistych potrzeb zatrudnionych osób. W związku z tym nie ma związku z działalnością gospodarczą pracodawcy.

Korekta deklaracji VAT możliwa także po wyrejestrowaniu

Prawo do wprowadzenia zmian w złożonej deklaracji przysługuje przedsiębiorcy nawet po wykreśleniu go z rejestru czynnych podatników zawsze do upływu okresu przedawnienia – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Kiedy rozliczyć VAT przy sprzedaży przez internet

Gdy kupującym jest konsument, podatek może stać się wymagalny już w chwili przekazania towaru kurierowi lub firmie spedycyjnej. Jeśli jednak zapłata miała miejsce przed wysyłką, to decyduje moment jej otrzymania przez zbywcę.

Wewnątrzwspólnotową dostawę trzeba odpowiednio udokumentować

Potwierdzenie transakcji w terminie pozwala na zastosowanie do WDT zerowej stawki podatku. Organy coraz częściej akceptują dokumenty w postaci skanu przesyłanego mailem czy raportu generowanego z systemu elektronicznego.

Samochody demonstracyjne z ewidencją przebiegu dla pełnego odliczenia VAT

Zdaniem fiskusa i NSA, w celu odliczenia 100 proc. podatku od aut służących do jazd próbnych, a potem przeznaczonych do sprzedaży, sprzedawca musi złożyć deklarację VAT-26 i prowadzić dokumentację ewidencjonującą ich przebieg.

VAT: odwrotne obciążenie w budownictwie pod lupą fiskusa

Specyfika inwestycji realizowanych w branży budowlanej wymaga, aby za każdym razem indywidualnie określać sposób opodatkowania świadczonych usług, biorąc pod uwagę zależności pomiędzy podmiotami oraz charakter wykonywanych prac.