fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy postępowanie wszczęte na żądanie strony może być zawieszone na jej wniosek?

Fotolia
Organ zawiesi postępowanie na wniosek strony, na której żądanie wszczął to postępowanie, jeśli nie sprzeciwią się temu inne strony i nie zagraża to interesowi społecznemu. Każda ze stron ma trzy lata na zażądanie podjęcia zawieszonego postępowania.

- Postępowanie wszczęte na żądanie strony zostało zawieszone na jej wniosek. Organ ustalał wówczas, czy zawieszenie nie zagraża interesowi społecznemu. Upłynęły trzy lata i strona nie zażądała podjęcia zawieszonego postępowania. Czy w takim przypadku organ ma obowiązek zbadać, czy umorzenie postępowania nie zagraża interesowi społecznemu?

Nie.

Zgodnie z art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Podkreśla się, że uprawnienie do żądania zawieszenia postępowania służy wyłącznie stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie. Uprawnienie to nie służy innym stronom ani podmiotom uczestniczącym w postępowaniu na prawach strony.

Czytaj też: Postępowanie administracyjne można zawiesić także na wniosek strony

Wymaga...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA