fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN

Siedziba PAN w Warszawie
Fotorzepa / Marta Bogacz
Komitet Nauk Prawnych PAN podjął w piątek uchwałę w sprawie ustaw reformujących sądownictwo, ordynacji wyborczej, polityki kadrowej w sądach oraz funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

W podjętej w piątek uchwale Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyraża zdecydowany sprzeciw wobec:

- założeń ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, uważając przyjęte rozwiązania, a szczególnie instrumentalne wprowadzenie wieku emerytalnego dla sędziów SN oraz upolitycznienie wyboru członków KRS, za sprzeczne z Konstytucją RP

- zmian Ordynacji wyborczej, dających nadmierne uprawnienia ministrowi spraw wewnętrznych

- zmian tejże Ordynacji dotyczących techniki głosowania i pozbawienia osób niepełnosprawnych możliwości głosowania korespondencyjnego

- polityki kadrowej prowadzonej wobec sędziów sądów powszechnych przez ministra sprawiedliwości

- projektów zmian ustawodawstwa zmierzających do zwiększenia dostępu do broni palnej

- funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w składzie niekonstytucyjnym.

Jak czytamy w uchwale, "jest to tylko kilka najjaskrawszych przykładów psucia prawa poprzez wystąpienia przeciw duchowi i literze Konstytucji RP przez przedstawicieli aktualnej większości parlamentarnej, systematycznie uzurpującej sobie prawa Suwerena, którym faktycznie jest i nadal będzie Naród, wszyscy Obywatele Rzeczpospolitej".

Komitet Nauk Prawnych PAN przypomina, iż formułował już swoje stanowisko w oświadczeniach, szczególnie z 2 marca i 21 lipca 2017 r., a także i w poprzedniej Kadencji. - Uprawnia nas do tego posiadana wiedza i doświadczenie prawnicze, jako powołanych w drodze wyborów przedstawicieli środowiska nauki prawa - tłumaczą prawnicy z PAN. - Wykorzystywany przez władze okres przedświąteczny, w którym nastąpiła intensyfikacja działań legislacyjnych, nie może skutkować osłabieniem naszej uwagi i prowadzić do chociażby milczącej akceptacji działań radykalnie łamiących zasady ustrojowe i porządek prawny Rzeczpospolitej - dodają.

W głosowaniu nad uchwałą wzięły udział 22 osoby. Za projektem oddano 20 głosów. Przeciw 2 głosy.

W skład Komitetu Nauk Prawnych wchodzą m.in. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Ewa Łętowska, Jerzy Pisuliński, Stanisław Waltoś oraz Kamil Zaradkiewicz. Przewodniczącym tego gremium jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Marek Zubik.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA