fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Proces przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego

Fotolia
W związku z pytaniami prejudycjalnymi sformułowanymi przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że do sprawy wpłynęły uwagi na piśmie ze strony Belgii, Danii, Łotwy, Holandii, urzędu nadzoru EFTA, Komisji Europejskiej, a także ze strony Rzeczpospolitej Polskiej i Prokuratury Krajowej.

Uwagi, jakie wpłynęły do TSUE opublikował w piątek na swojej stronie internetowej Sąd Najwyższy.

Pełnomocnik Rzeczpospolitej Polskiej wniósł o uznanie, że wniosek prejudycjalny SN jest oczywiście niedopuszczalny. Pogląd o braku podstaw prawnych i faktycznych do udzielenia odpowiedzi na pytania wyraził także przedstawiciel polskiej prokuratury.

Natomiast w stanowisku Republiki Łotewskiej podkreślono, że władza wykonawcza nie powinna decydować o tym, czy sędzia może dalej sprawować swoje funkcje, zaś kwestionowane regulacje powodowały dyskryminację ze względu na wiek. Rząd niderlandzki uznał, że sporne rozwiązania stoją w sprzeczności z prawem europejskim, a wprowadzony tryb wyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska po ukończeniu 65 roku życia skutkuje brakiem gwarancji chroniących sędziów przed arbitralną decyzją władzy wykonawczej. We wnioskach podkreślono, że regulacje te stanowią dyskryminację ze względu na wiek, naruszają zasadę państwa prawnego oraz standard niezawisłości. Bez mała identyczny wniosek sformułowali pełnomocnicy rządu duńskiego i belgijskiego. Sprzeczność omawianych regulacji z prawem europejskim wskazała w swoim stanowisku także Komisja Europejska, podkreślając także że sąd stwierdzający taką sprzeczność jest zobowiązany do niestosowania z urzędu przepisu krajowego. W podobnej treści uwagach Urzędu Nadzoru EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) zaznaczono ponadto, że Rzeczpospolita Polska, podając omawianymi regulacjami w wątpliwość niezawisłość SN, a tym samym cały system sądowniczy podważyła zaufanie, jakie powinny mieć podmioty prywatne wobec sądu, gdy dochodzą swoich praw.

Termin rozprawy przed TSUE wyznaczony został na 12 lutego 2019.

Na początku sierpnia Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi ws. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

31 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja cofająca kwestionowane przed TSUE zmiany w prawie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA