fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aleksandra Rutkowska: Jakie są granice obowiązku wykładni zgodnej

Adobe Stock
Trybunał wskazał granice obowiązku wykładni zgodnej, które są wyznaczone przez prawa Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 marca 2019 r. wydał orzeczenie w sprawie C-545/17, którego rychłą konsekwencją legislacyjną może być projektowana już zmiana art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego (projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw UC30). Jednakże, moim zdaniem, orzeczenie to jest interesujące z innego powodu. Mianowicie TSUE wypowiedział się w nim o granicach wykładni prawa unijnego dokonywanej, gdy zachodzi sprzeczność między dyrektywą i przepisem prawa krajowego, a właśnie na dyrektywę w sporze sądowym powołuje się organ władzy publicznej uznany za emanację państwa członkowskiego (rozpoznawanej sprawie KRUS).

Stan faktyczny sprawy był następujący.

Strona postępowania w sprawie odwołania od decyzji KRUS wniosła apelację od wyroku do sądu drugiej instancji, który odrzucił apelację jako niedopuszczalną z powodu złożenia jej po upływie przewidzianego terminu. Sąd ten stw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA