fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Dorożka bez księgi przychodow i rozchodów

Fotorzepa, Piotr Guzik
Podatnik, który świadczy tylko i wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym i nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

- Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i towarów taborem konnym (przejażdżki dorożką w górach). Podatek dochodowy będę płacić na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Czy muszę prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub inne ewidencje? – pyta czytelnik.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 24a ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy jednak osób, które wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym (art. 24a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT).

Jeżeli zatem podatnik będzie świadczył wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, to nie będzie go dotyczył obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli jednak obok tej działalności prowadziłby inną działalność, np. sprzedaż pamiątek turystom lub usługi przejażdżek konnych wierzchem, to nie będzie zwolniony z prowadzenia podatkowej księgi.

Podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, musi pamiętać o prowadzeniu ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia i kart przychodów pracowników.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą obowiązane do prowadzenia księgi, prowadzą:

1) ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o PIT;

2) ewidencję wyposażenia

Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1500 zł (zob. § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Oznacza to, że obowiązkowo w ewidencji środków trwałych czytelnik powinien ująć dorożkę, jeżeli spełnia ona definicję środka trwałego, a jej wartość początkowa przekracza 3 500 zł. Jeżeli jej wartość początkowa jest niższa, to można ją ująć w tej ewidencji, ale nie trzeba zaliczać jej do środków trwałych. W przypadku niezaliczenia dorożki do środków trwałych, w sytuacji gdy jej wartość początkowa przekracza 1 500 zł, powinna ona być wpisana do ewidencji wyposażenia.

Konia (koni) nie ujmuje się ani w ewidencji środków trwałych, ani w ewidencji wyposażenia.

Karty przychodów

Gdyby czytelnik zatrudnił pracownika, powinien prowadzić karty przychodów. Stosownie bowiem do § 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy wypłacający pracownikom należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o PIT, są obowiązani prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA