fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalana w Warszawie prowadzi nie tylko sprawy karne, ale też cywilne oraz administracyjne
google maps
Sprawy w stolicy rządzą się swoimi prawami.

W dodatku „Sądy i prokuratura" zakończyliśmy właśnie prezentację 11 sądowych apelacji w kraju. Teraz będziemy przybliżać Czytelnikom prokuratury regionalne. Sprawdzimy, ilu mają prokuratorów, asystentów; jaki jest wpływ spraw, najciekawsze i najgłośniejsze sprawy, które do nich ostatnio trafiły. Na początek Prokuratura Regionalna w Warszawie.

W liczbach

Prokuraturze Regionalnej w Warszawie podlegają prokuratury: Okręgowa w Warszawie oraz Okręgowa Warszawa-Praga, a także 16 prokuratur rejonowych. Musimy pamiętać, że na terenie miasta stołecznego Warszawy działają główne instytucje państwowe, centralne i naczelne organy administracji publicznej, są też liczne ambasady, siedziby różnych podmiotów gospodarczych, mieszka i czasowo przebywa bardzo duża liczba osób, co powoduje ogrom spraw, które trafiają zarówno do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jak też do prokuratur podległych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz prokuraturach jej podległych pracuje 651 prokuratorów, 51 asesorów oraz 64 asystentów. Z najnowszych statystyk (stan na grudzień 2017 r. wynika, że wpłynęło do nich: spraw karnych, zarejestrowanych na numerach „Ds" łącznie 101 711, spraw pozakarnych (cywilnych i administracyjnych), zarejestrowanych na numerach „Pc", „Pa" 6808.

Te liczby nie wyczerpują całości wpływu spraw do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i prokuratur podległych, i tak np. w tzw. systemie bezdziennikowym zarejestrowano ponad 51 tys. spraw, z zakresu informacji publicznej „Ip" 622 sprawy, a w samej Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarejestrowano przykładowo ponadto 791 spraw w rejestrze „Dsn" i 2323 sprawy w rejestrze „Ko".

Duże sprawy

W połowie listopada 2017 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie przeprowadziła wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego ogromną realizację o zasięgu ogólnokrajowym, której efektem było zatrzymanie 77 podejrzanych o popełnienie przestępstw na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, której wysokość przekracza kwotę 1 mld 600 mln zł. W sprawie tej 30 prokuratorów ogłaszało zarzuty podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przesłuchiwało na okoliczność zarzucanych im czynów zabronionych, których łączna liczba wyniosła 1050 przestępstw.

Bardzo ważnym obszarem działań procesowych zarówno Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jak i prokuratur podległych jest prowadzenie postępowań dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, które poprzedziła lustracja spraw zakończonych poprzednio odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz umorzeniami.

Lustracja objęła wtedy sprawy prokuratur okręgowych i rejonowych podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, które prowadzono w tych jednostkach w okresie od stycznia 1999 r. do 30 sierpnia 2016 r. Są to bardzo długotrwałe i pracochłonne postępowania, wymagające dotarcia do wielu dokumentów i świadków.

Nie tylko karne

W połowie stycznia zarejestrowaliśmy łącznie 114 tego rodzaju spraw, przy czym część z poprzednio prowadzonych postępowań została przekazana do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Poza prowadzeniem i koordynowaniem postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Prokuratura Regionalna w Warszawie wykonuje także czynności pozakarne w Zespole Prokuratorów powołanym zarządzeniem prokuratora krajowego z 17 listopada 2016 r. do analizowania materiałów i podejmowania działań z prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich zawisłych w prokuraturach obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Prokuratorzy z Zespołu analizują akta spraw administracyjnych i sądowych, opracowują środki prawne, biorą udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach, których przedmiotem jest reprywatyzacja nieruchomości warszawskich.

Zespół obecnie liczy dziewięciu prokuratorów i na koniec 2017 r. miał zarejestrowanych ponad 600 postępowań wyjaśniających, skierował 75 sprzeciwów i dwa pozwy o uznanie czynności prawnych za nieważne ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, tzn. zasadą uczciwości i przyzwoitości.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA