Postępowanie podatkowe

O podatki można też zapytać w petycji

www.sxc.hu
Podatnicy mogą wnioskować o zmianę przepisów, wyjaśnienie wątpliwości czy rozwiązanie jakiegoś problemu. Fiskus musi odpowiedzieć.

Jednolity Plik Kontrolny dla zagranicznych firm i VAT od opłat egzekucyjnych – o to ostatnio pytano ministra finansów w petycjach. To jednak ciągle mało znana forma kontaktu z fiskusem.

– Warto ją rozpropagować, ponieważ daje możliwość zasygnalizowania ministrowi finansów, jakie są problemy z  podatkowymi rozliczeniami – mówi Hanna Filipczyk, doradca podatkowy w kancelarii Enodo Advisors. – Z tego, co można zaobserwować, minister podchodzi solidnie do sprawy i udziela wyczerpujących odpowiedzi.

Jaka ochrona dla pytającego

– Petycje mają służyć obywatelom do zgłaszania różnego rodzaju żądań, w szczególności dotyczących zmiany przepisów. Można także postulować w nich wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozliczeniem czy też zwracać uwagę, że jakieś regulacje nie funkcjonują albo są źle rozumiane – tłumaczy Aleksandra Kasińska, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii FL Tax. – Odgrywają więc trochę inną rolę niż wnioski o interpretacje podatkowe. Przede wszystkim odpowiedź na petycję nie daje takiej ochrony jak interpretacja – tłumaczy doradca.

Przypomnijmy, że podatnik, który dostanie korzystną interpretację, nie musi w razie sporu z urzędem przejmować się odsetkami za zwłokę i odpowiedzialnością karnoskarbową. Jeśli otrzymał ją jeszcze przed transakcją, nie zapłaci także podatku.

Zasada zaufania do urzędów

– Przepisy o petycjach nic nie mówią o gwarancjach dla podatnika, który stosuje się do odpowiedzi fiskusa – mówi Hanna Filipczyk. – Jeśli więc się okaże, że jego urząd skarbowy ma w tej sprawie inne zdanie, nie pozostaje mu nic innego, jak powołać się na zasadę zaufania do organów skarbowych.

To może pomóc, o czym świadczy chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 2775/13). Podkreślono w nim, że nie wolno kwestionować rozliczenia rocznego osoby kierującej się przy korzystaniu z ulg informacjami z ulotki Ministerstwa Finansów. Nie może bowiem ponosić negatywnych konsekwencji błędów administracji skarbowej.

– To, czy lepiej złożyć petycję czy wniosek o interpretację, zależy od okoliczności danej sprawy – tłumaczy Aleksandra Kasińska. – Petycje są bezpłatne, natomiast interpretacja kosztuje 40 zł. Odpowiedzi na petycję nie da się jednak zaskarżyć. Na interpretację możemy złożyć skargę do sądu i tam dochodzić swoich racji.

Dane, adres i opis sprawy

Petycja powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji. Jeśli jest składana w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą. Taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do pisma. W petycji trzeba przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących sprawę, której dotyczy.

Ustawa o petycjach obowiązuje od 6 września 2015 r. W zeszłym roku złożono do ministra finansów tylko jedną. W bieżącym już 28 (także wielokrotne), a minister ustosunkował się na razie do 22 (w kolejce czekają m.in. petycje dotyczące planowanych zmian w organizacji służb skarbowych i celnych).

Zdecydowanie popularniejsze są interpretacje. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w latach 2007–2015 wydano ich ponad 272 tys.

Fiskus pomaga także telefonicznie. W zeszłym roku pracownicy Krajowej Informacji Podatkowej udzielili ponad 1,8 mln takich porad.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, p.wojtasik@rp.pl

Pismo do ministra

Petycję można złożyć na kilka sposobów:

1. przesłać listownie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;

2. wysłać faksem na numer: (22) 694-41-77;

3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;

4. przekazać elektronicznie na adres: kancelaria@mf.gov.pl;

5. doręczyć osobiście codziennie w godzinach od 8.15 do 16.15 na Dziennik Podawczy Ministerstwa Finansów w biurze przepustek Ministerstwa Finansów, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Źródło www.mf.gov.pl

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL