fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Dopłata do błędnie wyliczonych składek ZUS to nie przychód pracownika

Fotorzepa, Monika Zielska
Jeśli firma nieprawidłowo wyliczyła i musiała dopłacić za pracowników składki ZUS, fiskus nie może uznać tej dopłaty za ich przychód.

Najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zainteresuje wielu płatników, którzy odprowadzają za pracowników składki PIT i ZUS. Sąd uchylił interpretację, w której fiskus domagał się podatku mimo braku przysporzenia majątkowego.

Sprawa dotyczyła spółki, która przegrała z ZUS spór o składki od wypłacanych przez nią świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Brała pod uwagę dochód w zakładzie pracy, a powinna – dochód na osobę w rodzinie. ZUS zakwestionował przyjęte przez nią kryteria i zażądał dopłaty. Chodziło o składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika, nie przez pracodawcę. Spółka musiała dopłacić je z własnych środków.

Wystąpiła o interpretację, by się upewnić, czy zapłata zaległych składek w części obciążającej wynagrodzenie pracowników nie jest ich przychodem. Fiskus uznał jednak, że to nieodpłatne świadczenie, od którego musi pobrać zaliczki na PIT. Spółka wykonała bowiem kosztem swojego majątku zobowiązanie, które winno być sfinansowane z majątku pracowników. Powinna je uwzględnić w informacji o dochodach PIT-11. Osobom, które nie pracują już w firmie, powinna wystawić PIT-8c.

Spółka zaskarżyła stanowisko fiskusa do sądu, który uchylił interpretację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że u pracowników, za których płatnik uiścił zaległe składki ZUS, nie powstaje przychód. Nie uzyskują żadnego przysporzenia, które zwiększałoby ich majątek. Oznacza to, że spółka nie musi odprowadzać od zaległych składek zaliczek na PIT. Wpłacając na konto ZUS zaległe składki, wykonała bowiem swój ustawowy obowiązek.

Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce podkreśla, że wyrok może mieć duże znaczenie dla wielu płatników, u których ZUS w wyniku kontroli zakwestionował prawidłowość obliczeń. – Należy się zgodzić z wyrokiem sądu. Za brakiem przychodu u pracowników przemawia wiele argumentów. Po pierwsze, ciężar poboru oraz zapłaty nieprawidłowo obliczonych składek spoczywał na płatniku. Po drugie, u pracowników nie powstało z tego tytułu przysporzenie majątkowe. Po trzecie, przy prawidłowo pobranej przez płatnika składce ZUS pracownik miałby możliwość odliczenia składki od przychodu objętego opodatkowaniem, a wówczas tak rozumiany dochód do opodatkowania by nie powstał – mówi Grzegorz Grochowina.

Sygnatura akt: I SA/Lu 549/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA