Podatek dochodowy

Kiedy część odpisów amortyzacyjnych jest kosztem

123RF
Rozmowa | Aleksandra Kasińska, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii FL Tax

Rz: Czy firma może rozliczać w podatkowych kosztach budynek będący jej własnością?

Aleksandra Kasińska: Tak, jeśli wykorzystuje go na potrzeby działalności gospodarczej. Budynek trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych (co do zasady według ceny nabycia) i amortyzować. Odpisy zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów. Stawka amortyzacji zależy od tego z jaką nieruchomością mamy do czynienia, np. mieszkalną czy użytkową. Stawkę można też zwiększyć, np. przy nieruchomościach używanych.

Co zrobić, jeśli część nieruchomości oddaliśmy do nieodpłatnego używania?

Wtedy nie możemy zaliczyć do kosztów podatkowych całego odpisu amortyzacyjnego. Kosztem jest wyłącznie część odpisu przypadająca na powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej. Oznacza to, że musimy wyliczyć jaka powierzchnia jest wykorzystywana na potrzeby firmy, a jaka na inne cele.

W wyroku z 15 lipca 2016 r. (II FSK 2735/14) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że ta zasada dotyczy też nieruchomości, których część została oddana do wykorzystywania przez organizację charytatywną. Czy odpisy powinniśmy rozliczać proporcjonalnie?

Artykuł 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o CIT stanowi, że nie zalicza się do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania. Przepisy nie regulują sytuacji, w której tylko część środka trwałego oddana jest do nieodpłatnego używania. Jednak obecnie urzędy skarbowe zgadzają się na rozliczenie proporcjonalne. Na taką możliwość wskazuje też wyrok NSA.

O co toczył się w tej sprawie spór z fiskusem?

Spółka udostępniła część biurowca fundacji prowadzącej działalność charytatywną, mimo tego chciała zaliczać całe odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że przepisy nie zabraniają rozliczania w kosztach środka trwałego, którego tylko część oddano do nieodpłatnego używania. Podkreślała też, że wsparcie dobroczynnych działań ma istotne znaczenie dla kształtowania jej pozycji na rynku.

Co na to skarbówka i sąd?

Opowiedziały się za rozliczeniem w kosztach tylko części biurowca wykorzystywanej na potrzeby działalności firmy. Tylko odpisy amortyzacyjne od tej części środka trwałego, która jest używana w działalności gospodarczej (a nie oddana do nieodpłatnego używania) mogą stanowić podatkowy koszt. NSA podkreślił też, że udostępnienie części nieruchomości na działalność filantropijną nie ma związku z przychodami spółki.

—rozmawiał Przemysław Wojtasik

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL