fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Limit odliczenia wydatków na usługi niematerialne a koszty rekrutacji pracowników i licencji na produkcję towarów

123RF
Limit odliczenia wydatków na usługi niematerialne nie dotyczy rekrutacji pracowników ani kosztów licencji na produkcję towarów.

Skarbówka rozpatruje coraz więcej spraw dotyczących zastosowania obowiązującego od 2018 r. art. 15e ustawy o CIT. Chodzi o przepis, który ogranicza odliczenie wydatków na usługi niematerialne, m.in. doradcze, reklamowe, zarządzania i kontroli oraz przetwarzania danych, nabywane od podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych.

Przepis zakłada, że nielimitowane są koszty do 3 mln zł. Nadwyżka jest natomiast objęta limitem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na poziomie 5 proc. EBITDA.

Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się w najnowszej interpretacji (0111-KDIB2-3.4010.25.2018.1.LG), że ograniczenie nie dotyczy wydatków na usługi związane z zatrudnieniem nowych pracowników.

Sprawa dotyczyła spółki, która będzie nabywać usługi rekrutacji od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT. Chodzi o takie usługi jak m.in: ustalenie niezbędnych kompetencji kandydatów, weryfikację dokumentów osobowych, zorganizowanie rozmów oraz udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia i ustalaniu warunków płacy i pracy.

Dyrektor KIS zgodził się, że do tego rodzaju usług nie należy stosować art. 15 ustawy o CIT. Uzasadnił, że nie powinny być one kwalifikowane jako wskazane w tym przepisie usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych ani jako świadczenia o podobnym charakterze.

Pozytywną odpowiedź (0111-KDIB2-3.4010.57. 2018.2.AZE) uzyskała też spółka, która zajmuje się produkcją i dystrybucją obuwia. Nabywa od podmiotu powiązanego w drodze licencji prawo do korzystania z projektów obuwia, tj. rysunków, arkuszy danych technicznych oraz modeli i prototypów. Dyrektor KIS uznał, że opłaty licencyjne są powiązane z wytworzonymi produktami. Bez nabycia licencji spółka nie mogłaby produkować butów.

Koszty licencji produkcyjnej ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego należy uznać za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT. Nie mają ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT – uznał w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Ograniczenia nie obejmują też kosztów nabycia licencji na używanie znaku towarowego. Dyrektor KIS uznał tak w interpretacji (0111-KDIB1-1.4010.71.2018.2.MG) dotyczącej spółki, która zajmuje się m.in. obróbką metali i sprzedażą hurtową części i akcesoriów do samochodów. Spółka zawarła z podmiotem powiązanym umowę licencji na używanie znaku towarowego (logo).

Skarbówka zgodziła się, że znak towarowy jest wykorzystywany w toku produkcji, a zatem bezpośrednio związany z wytwarzanymi przez spółkę towarami. Spółka nie musi więc stosować ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA