fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontrole cen transferowych – sądy stają po stronie podatników

Kontrola
Adobe Stock
Analiza porównawcza cen transferowych stanowi istotny element ich dokumentacji. W jej wyniku podatnik ustala przedział cenowy, który w analogicznej transakcji niekontrolowanej stosowałyby podmioty niepowiązane. Kwestią sporną pozostaje sytuacja, w której wynik finansowy osiągany przez podmiot powiązany w transakcji kontrolowanej odbiega od przedziału rynkowego ustalonego w benchmarku.

Stosowanie benchmarku przez podmioty powiązane jest istotnym elementem dokumentacji cen transferowych i to tym elementem, który szczególnie interesują organy podatkowe. Organy te w trakcie kontroli często kwestionują rynkowy charakter takich transakcji i w efekcie dokonują oszacowania dochodów podatnika. Analogiczne sprawy stały się przedmiotem dwóch niedawnych rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych.

Nierynkowy charakter transakcji

W sprawie toczącej się przed WSA w Warszawie (III SA/Wa 698/20) stroną jest spółka produkcyjna wchodząca w skład międzynarodowej grupy kapitałowej wyspecjalizowanej w produkcji opakowań dla branży kosmetycznej. Spółka dysponowała przygotowaną przez siebie dokumentacją cen transferowych. Realizowana przez nią marża z transakcji była niższa od wyników podmiotów wyselekcjonowanych w benchmarku i nie odpowiadała zagregowanemu przedziałowi międzykwartylowemu. Zobowiązania i należności spółki dotyczyły w dominującej części podmiotów ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA