fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozliczanie przez spółkę PIT od zaliczki na poczet udziału w zysku swojego komplementariusza - wyrok NSA

Adobe Stock
Spółka będąca podatnikiem CIT, wypłacając zaliczki na poczet udziału w zysku swojemu komplementariuszowi, nie jest zobowiązana do pobierania na bieżąco zryczałtowanego podatku dochodowego – uznał NSA.

Zyski wypłacane przez spółki komandytowe będące podatnikami CIT oraz spółki komandytowo-akcyjne podlegają opodatkowaniu nie tylko w momencie ich osiągnięcia przez spółkę, ale również wtedy, gdy są wypłacane wspólnikowi. Ustawodawca, wprowadzając podwójne opodatkowanie zysków takich spółek, przewidział jednak preferencje dla ich komplementariuszy. Zryczałtowany podatek dochodowy należny od komplementariusza pomniejsza się bowiem o przypadający na danego komplementariusza podatek zapłacony przez spółkę. W efekcie komplementariusz spółki komandytowej jest efektywnie opodatkowany tylko jednokrotnie.

Czytaj także:

Jak zmiana proporcji w udziale w zysku spółki wpłynie na PIT

Sposób kalkulacji

Na tle wskazanych uregulowań po stronie jednej ze spółek komandytowo-akcyjnych pojawiła się wątpliwość, jak postępować przy wypłacie wspólnikom, w trakcie roku obrotowego, zaliczek na poczet udziału w zysku. Źródłem tej wątpliwości stał się przepis przewidujący sp...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA