fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Parabanki

Upada kolejny SKOK. Już szósty

Fotorzepa, Michał Walczak
Komisja Nadzoru Finansowego wnioskuje o upadłość SKOK Arka. Depozyty kasy sięgają 100 mln zł. Wypłacić je będzie musiał Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Arka" w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka) i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

W sierpniu  2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Arka zarządcę komisarycznego. Okazało się, że kasa miała  ujemne fundusze własne w wysokości (-) 21,8 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 22,69 proc.  co oznacza głęboką niewypłacalność. Jak podkreśla nadzorca, Kasa Krajowa SKOK, która zrzesza SKOKi  odmówiła udzielenia pomocy SKOK Arka. Jednocześnie „ krajówka" wydała negatywną ocenę programu  naprawczego SKOK Arka opracowanego na lata 2015–2021 , powołując się na m.in. brak akceptacji głównych założeń tego programu.

W kwietniu KNF stwierdziła, że  żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Arka i zaczęła szukać banku chętnego do takiego sposobu restrukturyzacji kasy. Żaden się jednak nie zgłosił. W efekcie Komisja zawiesiła  działalności SKOK Arka i wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. To z kolei uruchomia procedurę wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 19,3 tys. członków SKOK Arka wynoszą 98,8 mln zł.

To już szósta upadłość SKOK, a bankructwo  dotychczasowych kosztowało ponad 3,2 mld zł, które zostały wypłacone z BFG. Wcześniej były to SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska i ostatnio SKOK Jowisz.

Dodatkowo pięć kas zostało restrukturyzowanych przez banki, co kosztowało około 0,5 miliarda złotych.  Po jednym takim SKOK przejął PKO BP i  Pekao, a trzy kasy wchłonął Alior. Prawdopodobnie to nie koniec, bo zła sytuacja występuje jeszcze w innych kasach. Zarząd komisaryczny jest ustanowiony w SKOK Skarbiec. Natomiast prowadzonych jest jeszcze 17 postępowań w sprawie o ewentualne ustanowienie takiego zarządcy.

Oświadczenie Kasy Krajowej

Kasa Krajowa pragnie oświadczyć, że w dniu 29.05.2014 r. i 27.10.2014 r. podjęła decyzję o udzieleniu pomocy stabilizacyjnej SKOK Arka.

Warunkiem wypłaty tej pomocy było przedstawienie przez zarząd ówczesnej Kasy programu postepowania naprawczego, do którego Kasa Krajowa nie wniesie uwag przynajmniej co do głównych celów programu postępowania naprawczego. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 28 sierpnia 2015 r. ustanowiła w SKOK Zarządcę Komisarycznego.

Informujemy, że do momentu zawieszenia działalności SKOK Arka, Kasa Krajowa nie otrzymała od Zarządcy Komisarycznego programu postępowania naprawczego, do czego Zarządca Komisaryczny jest zobowiązany przepisami prawa mimo, że od jego ustanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego upłynęło ponad 8 miesięcy.

Kasa Krajowa w dniu 25 kwietnia 2016 r. otrzymała od Zarządcy Komisarycznego wyłącznie Koncepcję restrukturyzacji SKOK Arka. Mimo, iż dokument ten nie był programem postępowania naprawczego, który Zarządca Komisaryczny zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kasa Krajowa dokonała jego oceny pod kątem wypłaty SKOK pomocy stabilizacyjnej. W dniu 9 maja 2016 r., Kasa Krajowa odniosła się do przedłożonej Koncepcji restrukturyzacji przedstawiając istotne uwagi.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA