fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Pozwolenie na budowę: trochę prościej na placu budowy

Nadzór budowlany będzie łagodniej traktował również istotne odstąpienia od projektu budowlanego.
123RF
Inwestor nie musi już dopełniać formalności przy wznoszeniu budynku gospodarczego i wiaty do 35 mkw. 21 dni wynosi teraz okres oczekiwania na tzw. milczącą zgodę starosty

Od Nowego Roku obowiązują uproszczenia w załatwianiu formalności budowlanych. Określa je nowelizacja prawa budowlanego. Została ona wprowadzona w ramach pakietu „100 zmian dla firm". Chodzi konkretnie o ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU z 30 grudnia 2016 r., poz. 2255).

Nowe przepisy skróciły do 21 dni czas oczekiwania na milczącą zgodę starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu). Przewidują one jednocześnie, że starosta (prezydent) ma prawo skrócić wspomniane 21 dni jeszcze bardziej. Dziś prawo budowlane pozwala mu więc wydać z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Takie zaświadczenie umożliwia inwestorowi rozpoczęcie robót budowlanych, nie będą one już samowolą.

Wydłużyła się też lista czynności budowlanych, które nie wymagają załatwienia żadnych formalności. Znalazła się na niej instalacja klimatyzacyjna i budowa wiaty do 35 mkw. Wcześniej wiaty do 50 mkw. towarzyszące zabudowie mieszkaniowej można było zrealizować na podstawie zgłoszenia. Natomiast te na działkach o innym charakterze wymagały pozwolenia na budowę. Podobnie jest w wypadku budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych nie większych niż 21 mkw. Dotychczas potrzebne było zgłoszenie. Teraz inwestor nie musi posiadać ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Kolejne uproszczenia dotyczą budowy zjazdów z dróg oraz zatok parkingowych na tych drogach. W przypadku dróg krajowych i wojewódzkich obecnie wystarczy mieć zgłoszenie (wcześniej niezbędne było pozwolenie) a powiatowych i gminnych – już nic (wcześniej potrzebne było zgłoszenie). Oczywiście nadal nie można zapomnieć o zgodzie zarządcy drogi. Ponadto ustalenie lokalizacji zjazdu nie wymaga już uzyskania warunków zabudowy.

Nowe przepisy objęły również przebudowę domów jednorodzinnych oraz remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Przed 1 stycznia przebudowę można było zrealizować na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie dochodziło do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku.

Po 1 stycznia zgłoszenia wymaga jedynie przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie wymaga już ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Przed 1 stycznia obowiązywała zasada, że jak obiekt budowlany wymagał pozwolenia na budowę, to jego remont wymagał zgłoszenia.

Obecnie zgłoszenia wymagają tylko takie remonty, które dotyczą obiektów innych niż budynki oraz przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych, pod warunkiem, że ich budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Ważna zmiana dotyczy istotnych odstąpień od projektu budowlanego. Nadzór budowlany będzie łagodniej traktował również istotne odstąpienia od projektu budowlanego. Wcześniej jeżeli dochodzi do zmian w trakcie budowy, traktuje się je jako samowolę budowlaną, chyba że inwestor miał projekt zamienny. Teraz odstąpienie wynoszące więcej niż 2 proc. traktuje się jako dopuszczalne bez konieczności ubiegania się o projekt zamienny. Chodzi o zmiany dotyczące m.in. wysokości, szerokości i długości planowanego obiektu. Po wykorzystaniu 2 proc. nie będzie można jednak wykraczać poza obszar oddziaływania inwestycji.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania pozwolenia na budowę, jednocześnie wydłużając termin jego użytkowania ze 120 do 180 dni. Obecnie, po upływie terminu na użytkowanie, obiekt tymczasowy musi być rozebrany.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA