fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na międzynarodową ekspansję

123RF
Grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, a także samorządy, w tym we współpracy z firmami mogą opracowywać projekty jak najlepszego wsparcia dla promocji regionalnej gospodarki i podmiotów w niej funkcjonujących. Najlepsze z nich mogą liczyć na unijne dofinansowanie.

Wszystko za sprawą ogłoszonego konkursu. A dotyczy on tzw. działania 1.5.2 „Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw" (schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu). Zgodnie z nazwą, jego celem jest ułatwić firmom zdobywanie nowych rynków i pozyskiwanie zagranicznych partnerów handlowych oraz promowanie całego regionu, jako atrakcyjnego do współpracy.

Dlatego na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty związane z realizacją:

- usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny,

- przedsięwzięć promujących postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych),

- udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą,

- procesów wyszukiwania i doboru partnerów na rynku docelowym,

- procesów nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych),

- promocji gospodarczej regionu.

Nabór wniosków ma wystartować 30 grudnia br. Będą one przyjmowane do czasu wyczerpania środków lub podjęcia decyzji o zamknięciu konkursu (teoretycznie, zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem, konkurs prowadzony jest do 29 grudnia 2023r.)

Na dofinansowanie projektów władze wojewódzkie przeznaczyły nieco ponad 64 mln zł. W przypadku gdy projekt nie będzie objęty pomocą publiczną przewidziany poziom dofinansowania to 85 proc. (kosztów kwalifikowanych).

Więcej informacji o naborze wniosków, w tym regulamin konkursu, wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.mojregion.eu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA