fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Konwencja o międzynarodowej sprzedaży towarów a Wietnam

Wietnam będzie 85 państwem związanym Konwencją Wiedeńską o międzynarodowej sprzedaży towarów. Wejdzie ona w życie - w stosunku do tego kraju - 1 stycznia 2017r.

Wietnam przystąpił do Konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów, zwanej od miejsca podpisania Konwencją Wiedeńską, pod koniec 2015r. Zgodnie z jej postanowieniami (art. 99), umowa ta wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie roku od ratyfikacji lub przystąpienia. I właśnie dlatego w stosunku do Wietnamu stanie się to 1 stycznia 2017r.

Konwencja ta reguluje podstawowe obowiązki sprzedającego i kupującego w międzynarodowych transakcjach sprzedaży towarów (nie dotyczy handlu usługami), definiując m.in. takie pojęcia jak:

- zawarcie umowy,

- sprzedaż towaru,

- dostawa towaru,

- przekazanie dokumentów,

- zgodność towaru z umową,

- zapłata ceny,

- odbiór dostawy,

- przejście ryzyka,

- skutki odstąpienia od umowy,

- zabezpieczenie towarów.

Polska podpisała tę umowę w 1981r., jednak do jej ratyfikacji doszło dopiero w 1995 roku, a zaczęła obowiązywać w stosunku do naszego kraju od 1 czerwca 1996r. Warto także przypomnieć, że zgodnie z jej art. 6, przedsiębiorcy – na zasadzie swobody umów – mają prawo zastrzec w kontrakcie międzynarodowym, że przepisy tej konwencji nie będą miały wobec nich zastosowania (z wyjątkiem ewentualnych rygorów art. 12). Powinny wówczas wskazać prawo innego państwa, pozostającego w jakimś związku z ich umową, jako właściwe.

Tekst konwencji można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 1997r. nr 45, poz. 286 ze zm.).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA