fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Rosną rezerwy dewizowe Narodowego Banku Polskiego

Pod względem posiadanych rezerw złota Polska zajmuje 22. miejsce na świecie i 11. w Europie.
materiały prasowe
Oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego stanowią równowartość 105,6 miliarda euro lub równowartość 116,6 miliarda dolarów amerykańskich.

Poziom rezerw jest bezpieczny z punktu widzenia stosowanych przez bank centralny wskaźników adekwatności rezerw, uwzględniających m.in. potencjalne potrzeby bilansu płatniczego kraju w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pod względem posiadanych rezerw dewizowych Polska zajmuje 21. miejsce na świecie i 7. w Europie.

W warunkach płynnego kursu walutowego rezerwy dewizowe NBP służą wzmocnieniu wiarygodności finansowej kraju w ocenie m.in. instytucji międzynarodowych, agencji ratingowych i inwestorów zagranicznych, co oddziałuje m.in. na koszt finansowania na rynkach globalnych. Rezerwy wspierają stabilność polskiej waluty i ograniczają ryzyko gwałtownego odpływu kapitału.

Incydentalnie rezerwy dewizowe mogą być wykorzystane do wsparcia stabilności rynków finansowych lub sektora bankowego w przypadku znacznych zaburzeń ich funkcjonowania. Narodowy Bank Polski jest przygotowany na wypadek konieczności nagłego zasilenia banków w waluty obce.

NBP inwestuje głównie w rządowe papiery wartościowe

Priorytetem banku centralnego w zarządzaniu rezerwami jest zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa inwestowanych środków oraz ich właściwej płynności. Dlatego, podobnie jak większość banków centralnych, NBP inwestuje rezerwy dewizowe, przede wszystkim w rządowe papiery wartościowe, głównie amerykańskie, niemieckie czy francuskie, postrzegane jako instrumenty najmniej ryzykowne i zapewniające najwyższą płynność. Rządowe papiery wartościowe stanowią obecnie ok. 79 proc. rezerw NBP.

Dopiero po spełnieniu kryteriów bezpieczeństwa i płynności bank centralny podejmuje działania służące podwyższeniu dochodowości rezerw w danych uwarunkowaniach rynkowych, czyli np. inwestuje w instrumenty finansowe oferujące potencjalnie wyższą rentowność niż najbardziej płynne obligacje w dolarze amerykańskim i euro. Obecnie utrzymywane w portfelach inwestycyjnych pozarządowe papiery wartościowe są emitowane przede wszystkim przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe.

Niewielką część rezerw stanowią krótkoterminowe lokaty w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz obligacje korporacyjne w dolarach amerykańskich.

Ważny składnik rezerw dewizowych stanowi złoto

W skład rezerw dewizowych wchodzą również zasoby złota będące w posiadaniu banku centralnego. W ostatnich dwóch latach Narodowy Bank Polski istotnie zwiększył zasoby złota.

W 2018 roku bank centralny kupił 25,7 ton złota, a w tym roku dalsze 100 ton. Obecnie NBP posiada 228,6 ton złota, co stanowi ok. 10 proc. rezerw dewizowych.

Zwiększenie zasobu złota było decyzją strategiczną, podyktowaną dążeniem do wykorzystania sprzyjających warunków, czyli dobrej sytuacji gospodarczej kraju oraz sukcesywnego przyrostu aktywów rezerwowych, do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polski. Złoto traktuje się jako tzw. bezpieczną przystań (safe haven asset), gdyż jego wartość zazwyczaj rośnie w warunkach podwyższonego ryzyka zdarzeń nadzwyczajnych, co oznacza, że może ono wzmacniać wiarygodność i zabezpieczać siłę finansową kraju nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach.

Dodatkowo, dzięki dokonanym zakupom złota, NBP pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych przesunął się z 34. na 22. pozycję wśród banków centralnych na świecie i z 15. na 11. miejsce w Europie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu i zbliżając się do średniej w bankach centralnych na świecie (10,5 proc.).

Jako składnik oficjalnych aktywów rezerwowych złoto Narodowego Banku Polskiego spełnia międzynarodowe standardy czystości i ma postać sztab London Good Delivery. Złoto NBP w Banku Anglii jest utrzymywane na tzw. allocated account, tj. każda sztaba przypisana do rachunku NBP jest jednoznacznie identyfikowalna, posiada unikatowy numer seryjny i znak rafinera.

- Materiał powstał we współpracy z NBP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA