fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje dla prowadzących żłobki i klubiki dla dzieci

www.sxc.hu
Budowa nowych obiektów z przeznaczeniem dla najmłodszych lub ich rozbudowa związana z tworzeniem nowych miejsc to przykładowe inwestycje, o których dofinansowanie będzie można się ubiegać.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs w działaniu 7.4 „Rozwój opieki żłobkowej", które składa się na program regionalny województwa podkarpackiego. Nabór aplikacji rusza ósmego sierpnia, a na dofinansowanie projektów przeznaczono 27,6 mln zł.

Celem tego konkursu jest zwiększenie liczby miejsc przeznaczonych do opieki nad maluchami. Pośrednio takie działania mają wpływać na pobudzenie lokalnej gospodarki poprzez zapewnienie rodzicom lub opiekunom możliwości szybszego powrotu na rynek pracy.

Z kolei istniejącym placówkom tego typu daje po prostu szansę na rozwój. Dotyczy to także osób, które chciałyby rozpocząć prowadzenie takiej placówki. Zgodnie bowiem z opisem działania 7.4. o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie osoby i podmioty. Wykluczone są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub działalność oświatową. Wtedy także one mają prawo przygotować i złożyć aplikację. A jeżeli będzie ona poprawna pod względem formalnym oraz wpisze się w kryteria merytoryczne, mają szansę na uzyskanie dotacji. Oczywiście taką szansę mają także jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, którym w szczególności może zależeć na tworzeniu nowych i zwiększaniu możliwości działania obecnych placówek.

Dotacja może zostać przeznaczona na:

- tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce),

- tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna,

- tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).

- zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Można je także dostarczyć do jednego z oddziałów zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu lub w Tarnobrzegu. Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa z końcem wakacji, tj. 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria służące ocenie projektów można znaleźć na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

—mgk

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA