fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje unijne na rozwój turystyki i produktów turystycznych

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej. Wsparcie na takie projekty zapewnia działanie 6.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej”.

Na dofinansowanie projektów władze województwa zarezerwowały ponad 153 mln zł. Pieniądze te mają pomóc w realizacji inwestycji związanych z budową lub przebudową infrastruktury turystycznej, pracami budowlanymi prowadzonymi w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych oraz inwestycji przyczyniających się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych. W ramach takich prac, ale wyłącznie jako element większego projektu, mogą być także realizowane:

- inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,

- inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,

- inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),

- kampanie promujące ofertę turystyczną.

Zgodnie ze szczegółowymi zapisami programu regionalnego, uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie z działania 6.2.1 są m.in. przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia. W przypadku realizacji projektów, przy których nie wystąpi konieczność zastosowania pomocy publicznej, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania to nawet 89 proc. (dla projektów rewitalizacyjnych) i 85 proc. dla pozostałych przedsięwzięć. W przypadku działań realizowanych przez firmy, gdy wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis maksymalny poziom dofinansowania będzie ustalany na podstawie odpowiednich przepisów.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w okresie od 23 maja do 3 czerwca. Aplikacje należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź (pokój 1007 – X piętro)

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego (www.rpo.lodzkie.pl).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA