fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych – MEN zaczyna prekonsultacje projektu

123RF
MEN czeka na opinie ws. projektu podstawy programowej z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki, geografii, fizyki, biologii, chemii, informatyki i wychowania fizycznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło dziś prekonsultacje publiczne projektu. Czeka na opinie wszystkich zainteresowanych osób  i podmiotów, zwłaszcza ekspertów, nauczycieli, rodziców, a także uczniów. Projekty podstaw programowych zostaną również przekazane do wybranych losowo szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Prekonsultacje potrwają do 26 maja 2017 r.  Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza oraz na adres  e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Projekty podstawy programowej kolejnych przedmiotów będą udostępniane sukcesywnie.

Nowa podstawa programowa obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w:

- czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

- pięcioletnim technikum, trzyletniej branżowej szkole I stopnia,

- dwuletniej branżowej szkole II stopnia,

- dwuletniej branżowej szkole II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Projekty podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów to baza do opracowania projektu rozporządzenia. Po zakończeniu prekonsultacji i analizie nadesłanych uwag przygotowany zostanie projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. MEN przewiduje, że gotowe rozporządzenie zostanie podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej do końca sierpnia br.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (absolwenci dotychczasowego gimnazjum) będą odbywać kształcenie ogólne według podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych, jak również zasady realizacji tych zajęć, określa rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).

Język polski

Język polski – opis przedmiotu

Język polski – liceum ogólnokształcące i technikum

Język polski – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum

Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej

Matematyka

Matematyka – branżowa szkoła I stopnia

Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po gimnazjum

Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po podstawówce

Matematyka – liceum ogólnokształcące i technikum

WOS

Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy

Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła I stopnia

Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła II stopnia

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości – liceum ogólnokształcące i technikum – po szkole podstawowej

Podstawy przedsiębiorczości – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Muzyka

Muzyka – liceum ogólnokształcące i technikum

Historia muzyki – liceum ogólnokształcące i technikum

Geografia

Geografia – liceum ogólnokształcące i technikum – poziom podstawowy i rozszerzony

Geografia – branżowa szkoła I stopnia

Fizyka

Fizyka – liceum ogólnokształcące i technikum – poziom rozszerzony

Fizyka – liceum ogólnokształcące i technikum – poziom podstawowy

Fizyka – branżowa szkoła I stopnia

Chemia

Chemia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy

Chemia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony

Chemia – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Informatyka

Informatyka – liceum ogólnokształcące i technikum

Informatyka – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Informatyka – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum

Informatyka – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne – liceum ogólnokształcące i technikum

Wychowanie fizyczne – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Wychowanie fizyczne – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum

Wychowanie fizyczne – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej

Biologia

Biologia – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Biologia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony

Biologia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA