fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

PiS za niższą akcyzą od samochodów hybrydowych

AdobeStock
Podatek od samochodów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym ma być obniżony o 50 proc. Jego stawki mają wynieść – w zależności od pojemności silnika – 1,55 i 9,3 proc.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wniesiony przez grupę posłów PiS. Celem jest wprowadzenie nowych preferencji dla samochodów hybrydowych i w efekcie ograniczenie emisji spalin.

Teraz stawka akcyzy na samochody osobowe zależy od pojemności silnika. Przy pojemności poniżej lub równej 2000 cm sześc. stawka wynosi 3,1 proc., a powyżej 2000 cm sześc. – 18,6 proc. Podstawą opodatkowania jest co do zasady cena zakupu.

Projekt PiS zakłada obniżkę tej stawki o 50 proc. dla samochodów hybrydowych. Chodzi o pojazdy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Dla aut o pojemności silnika ponad 2000 cm sześc., ale nie wyższej niż 3500 cm sześc., stawka akcyzy wyniesie 9,3 proc. Dla tych o pojemności poniżej 2000 cm sześc. będzie to 1,55 proc. Z akcyzy – tak jak dotychczas – mają być zwolnione pojazdy elektryczne.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Przewidziano też przepisy przejściowe. Gdy obowiązek podatkowy powstanie przed dniem wejścia w życie nowelizacji, do opodatkowania samochodów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu obniżka podatku ma służyć redukcji emisji CO z sektora transportu. Cytowane przez posłów dane pokazują, że w Polsce zarejestrowano ok. 90 tys. pojazdów hybrydowych. Preferencja podatkowa ma sprawić, że będzie ich więcej.

„Zmiana korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania pojazdów niskoemisyjnych i przyczyni się do upowszechnienia i przyspieszenia transformacji rynkowej w kierunku dalszego rozwoju rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, a w konsekwencji ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy jakości powietrza w Polsce" – czytamy w uzasadnieniu.

Takie wsparcie jest zgodne z dokumentami przygotowanymi przez Ministerstwo Energii: planem rozwoju elektromobilności w Polsce oraz krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Dr Jacek Matarewicz, adwokat i doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski przypomina, że opodatkowanie aut jest domeną państw członkowskich, gdyż akcyza od samochodów osobowych nie jest podatkiem zharmonizowanym.

-Projektowana zmiana to kolejny krok w kierunku zachęcenia kierowców do nabywania proekologicznych środków transportu. Przypomnę, że dla pojazdów hybrydowych wprowadzono zwolnienie czasowe (do dnia 1 stycznia 2021 r.). Preferencyjna stawka ma natomiast objąć pojazdy niekorzystające ze zwolnienia, np. z uwagi na nieklasyfikowanie się kategorii pojazdów zwolnionych lub z uwagi na niespełnienie warunków zwolnienia - mówi.

Wprowadzone wcześniej zwolnienie z akcyzy do stycznia 2021 r. dotyczy pojazdów hybrydowych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o pojemności silnika do 2000 cm szesc.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

Dr Jacek Matarewicz, adwokat i doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski przypomina, że opodatkowanie aut jest domeną państw członkowskich, gdyż akcyza od samochodów osobowych nie jest podatkiem zharmonizowanym.

-Projektowana zmiana to kolejny krok w kierunku zachęcenia kierowców do nabywania proekologicznych środków transportu. Przypomnę, że dla pojazdów hybrydowych wprowadzono zwolnienie czasowe (do dnia 1 stycznia 2021 r.). Preferencyjna stawka ma natomiast objąć pojazdy niekorzystające ze zwolnienia, np. z uwagi na nieklasyfikowanie się kategorii pojazdów zwolnionych lub z uwagi na niespełnienie warunków zwolnienia - mówi.

Wprowadzone wcześniej zwolnienie z akcyzy do stycznia 2021 r. dotyczy pojazdów hybrydowych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o pojemności silnika do 2000 cm szesc.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA